מאחורי הפרויקט

הגה"ח הרב מאיר אליטוב שליט"א

מאחרי פרויקט רמב"ם 'פרדס המלך' עומד הגה"ח מאיר אליטוב שליט"א
שביחד עם צוות אברכים ומגידי שיעורים לומדים, עורכים ומשבצים את השיחות למקומם המדיוק ברמב"ם.
ומעליהם צוות ליווי ויעוץ בו חברים הרבנים:

הרב מיכאל הלפרין שליט"א
הרב טוביה בלוי שליט"א
והרב שלום רבינוביץ שליט"א

הפרוייקט כולו נעשה באישור מוקדם של קה"ת.

הרב אליטוב עוסק שנים רבות בהפצת תורתו של הרבי לציבור לומדי התורה. מזה למעלה מעשור עוסק הרב בהוצאה לאור של קונטרסים מיוחדים ללומדי הדף היומי ובהם הדרנים של הרבי על המסכתות השונות, וספרים נוספים על תורתו של הרבי שזכו לתפוצה בעולם התורה והפכו מבוקשים מאוד בקרב חסידי חב"ד, מפורסם במיוחד ספרו "משנתו של הרבי מליובאוויטש" המהווה ספר יחיד מסוגו לעיון ומחקר במאפיינה הייחודיים של משנת הרבי.

לפני כארבע שנים החל הרב אליטוב לכתוב את ביאורי הרבי על הרמב"ם בתוך ה"דבר מלכות" תחת הכותרת – "נקודות משיחות קודש",
ומאז התפרסמו במסגרת זו למעלה מ500 שיחות וביאורים בחוברות השונות.

אהבתו הגדולה לתורתו של הרבי ניבטת מתוך כל שורה בספריו, כשהוא מצייר ביד אמן את מאפייניה הייחודים של משנתו. בהקדמה לאחר מספריו הוא כותב בין היתר כך:

"תורתו של הרבי היא דבר שקשה למצוא לה אח ומשל בכל קריית הספר של עמנו מפרי רוחו של איש אחד, לא בהיקפה העצום ומבנה המיוחד, לא בעמקנותה וחריפותה, לא בגאונות העצומה העולה ממנה הגובלת לא פעם ברוח הקדש של ממש, ולא בחן ההסברה הנסוך על כל פרקיה.


ספרים רבים נכתבו על המופתים שהתגלגלו מתחת לשולחנו של הרבי, אך חובה עלינו לזכור שהמופת הגדול מכולם התרחש דבר יום ביומו מעל לשולחנו דווקא, ובין כתליו של חדרו הקטן והצנוע התרחש לעמנו הנס הגדול באמת – נס יצירתו התורנית חסרת התקדים של הרבי, כל אחת משיחותיו היא נס של ראיה רוחנית ופלא של למדנות גאונית, וכולן יחד הן עדות נחרצת למושג הידוע: שכינה מדברת מתוך גרונו".